جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
محمد مير مدیریت 054-33295756 مدیریت منابع انسانی
محمود حسینی برنامه ریزی نیروی انسانی 054-33372143 مدیریت منابع انسانی
بابک سنجرانی اداره تامین و توزیع 054-33372146 مدیریت منابع انسانی
مسعود اسدالهی کارگزینی 054-33295775 مدیریت منابع انسانی
احسان رهدار کارگزینی ستاد 054-33372147 مدیریت منابع انسانی
عبدالکریم کیخا بازنشستگی 054-33372145 مدیریت منابع انسانی
آقا و خانم مجتبی خواجه داد-زهرا کشاورز اداره حقوق و دستمزد 054-33372144 مدیریت منابع انسانی
آقا و خانم امین رفیعی-مریم راشکی اداره آموزش و ارزشیابی کارکنان 054-33372120 مدیریت منابع انسانی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط