1400/07/21
انتصاب جناب آقای احسان رهدار به عنوان سرپرستاداره کارگزینی مدیریت منابع انسانی دانشگاه
طی ابلاغی از جانب مدیریت منابع انسانی دانشگاه آقای احسان رهدار به عنوان سرپرست اداره کارگزینی منابع انسانی انتخاب و از تلاش های آقای مسعود اسدالهی قدردانی به عمل آمد.
1399/08/07
دوره توجیهی کارکنان ویژه پرسنل شهرستان خاش آبان ماه 99
دوره توجیهی کارکنان ویژه پرسنل شهرستان خاش آبان ماه 99