اخبار > استخدام نیرو جهت بیمارستان تازه تاسیس دارالشفاء شهرستان میرجاوه