اخبار > انتصاب سرکار خانم فاطمه شهریاری به عنوان مدیر منابع انسانی دانشگاه